Vi jobbar för att göra världen en tjänst

Omställningen från fossila till förnybara råvaror har inletts. Alla inom Paper Province har valt att bidra. Vår gemensamma uppgift är att få utvecklingen att gå snabbare – för både din och världens skull.

På uppdrag av våra medlemsföretag arbetar vi med innovation och utveckling, kompetensförsörjning, mötesplatser, internationalisering och marknadsföring. Vi för samman företag och organisationer i ett enda stort nätverk, i syfte att befria världen från fossila råvaror.

Olika vägar med samma mål

Har du en idé eller behöver utvidga ditt nätverk? Då kan du få coachning i innovationsprocessen och hitta passande affärspartners. Är du intresserad av ett jobb i branschen? Genom Paper Province kan du få tips om lämpliga utbildningar, för att sedan använda oss som bollplank under din studietid. Vad du än behöver försöker vi alltid hjälpa till, för att vi tillsammans ska kunna skapa en skogsbaserad bioekonomi. Läs mer om medlemsnyttor här