Vad är bioekonomi?

Bioekonomi handlar om att gå få från fossila till förnybara råvaror, för att klara framtidens samhällsutmaningar.

I ett bioekonomiskt samhälle används förnybara råvaror från skogen, jorden och havet i stället för fossila bränslen och material. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror.

Den skogsbaserade bioekonomin, som är Paper Province nisch, använder skogsråvara som förädlas till produkter som förpackningar, papper och hus, men även tjänster och processer.

Bioekonomi på värmländska

I Värmland består bioekonomin till 50 procent av trä, papper och massa. Cirka 20 procent kommer från jordbruk och livsmedelsproduktion, 13 procent från skogsbruk och 6 procent från maskintillverkning för bioekonomin.

2008–2016 har förädlingsvärdet för bioekonomin i Värmland ökat med 18,3 %. Värmland intar därmed topposition i landet. Samtidigt har de fossila utsläppen av CO2 minskat med 21,7 % till 2016. Detta mycket tack vare ett framgångsrikt omställningsarbete till mer biobränsle i industrin. Men det finns utmaningar kvar att arbeta med inom området, såsom utsläpp från transportsektorn och jämställdhetsfrågor.

Forskning blir film

På vår webb har vi samlat sju filmer om papprets framtid, bioekonomi, restvatten, förpackningar och matsvinn samt vad mycket man faktiskt kan göra av ett träd. Kika här: Forskningsfilmer >

Statistik

Vill du veta mer om bioekonomi på nationell och regional nivå och jämföra hur Värmland står sig gentemot andra regioner? Ta då del av den interaktiva rapporten Fördelning av bioekonomin i Sverige. Underlaget är framtaget av Bioekonomi – regioner i samverkan ihop med Statistikmyndigheten SCB.

Bioekonomi i skolan och verktyg för lärare

Trots sina många tillämpningar har allmänheten ännu inte upptäckt att bioekonomin är en spännande lösning på flera av samhällets utmaningar. Lärare kan bidra till att öka den medvetenheten. Därför finns nu en gratis onlineutbildning som ger lärarna rätt förutsättningar. Läs mer på European Schoolnet Academy >