Vi tar skogen in i framtiden

Med hjälp av skogen kan vi skapa ett fossilfritt samhälle. Paper Province finns för att göra omställningen möjlig.

string(4) "bild"

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi. Vi ägs och drivs av våra drygt 100 medlemsföretag. Med bas i Karlstad är vi verksamma i Värmland med omnejd. Genom att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling, och sträva efter de globala målen inom Agenda 2030, gör vi en avgörande insats för samhället. Läs mer om hur vi jobbar med Agenda 2030 här.

Unika möjligheter

Vår region är rik på skog – och vi har lärt oss att ta vara på den. Tillgången till träråvara, i kombination med lång erfarenhet och stark innovationskraft, ger oss en unik position globalt. I den nödvändiga omställningen till ett fossilfritt samhälle har vi chansen att gå i täten. Skogen tillhör faktiskt framtiden. Vi är här för att föra den dit.

string(4) "bild"


Verksamheten kretsar kring fyra strategiska områden:

Innovation och utveckling

Hos oss får du stöd i innovationsarbetet för att vi tillsammans ska ta skogsråvaran till nästa steg. I dag tillverkas tyger av trä, men vad blir det härnäst? Nya innovationer och nyskapande produkter lägger en betydande grund för vår bild av framtiden. En framtid där skogen ersätter de fossila råvarorna.

Kompetensförsörjning

I takt med att utsläpp av växthusgaser försämrar vår miljö växer behovet av aktörer som kan säkra ett hållbart samhälle. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla ny kompetens inom skogsindustrin. Skogen är framtiden och vikten av studenter som intresserar sig för branschen är stor. Ny kunskap och nya perspektiv är alltid viktigt för utveckling.

Internationalisering

Paper Province har ett kontaktnät som sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Vårt arbete hjälper inte endast oss här i norr, utan bidrar till en hållbar framtid för alla. Vi arbetar aktivt för att skapa nya utbyten med utländska organisationer. På så sätt kan Paper Provinces budskap spridas globalt, samtidigt som vi lär oss mer om vår egen omvärld.

Regional kraftsamling

I Värmland med omnejd kämpar vi tillsammans för att bidra till en hållbar framtid. Bland medlemsföretagen finns bioenergileverantörer, förpackningsföretag och mycket annat. Alla med ett gemensamt mål: att skapa en hållbar framtid med skogen som råvara.