Valmet AB (Karlstad)

VÄRLDSLEDANDE INOM MASSA- & PAPPER

Valmet är en global concern med ca 12 000 anställda. Ungefär 700 av dem jobbar i Karlstad. Vi utvecklar, säljer, tillverkar och levererar anläggningar, utrustning, processlösningar samt service och experthjälp till papperstillverkare, kemiska och mekaniska massabruk, samt fiberboard- och energiindustrin. Kunderna finns över hela världen. Vår anläggning ligger på Lamberget i Karlstad.

Till verksamheten i Karlstad hör också ett gjuteri med kapacitet att producera stora och tunga komponenter, främst till pappersindustrin och vindkraftsindustrin. I Karlstad har vi också fullskaliga, flexibla pilotanläggningar för fiber och mjukpapper, som både vi och våra kunder kan använda för att testa och verifiera ny teknik och nya processer.

Relaterade nyheter