Tvervik Consulting AB

Hos oss står du som kund alltid i fokus. Vi vill att du ska kunna erbjuda en trygg arbetsplats därför erbjuder vi tjänster inom arbetsmiljö, riskhantering och utbildningar för att förbättra arbetsplatsen. Vi vill att du ska vara nöjd med våra tjänster så vi arbetar alltid med omtänksamhet, ärlighet, värme och respekt.

Arbetsmiljö

Vi har 20 års erfarenhet att arbeta med arbetsmiljö och vi kan erbjuda dig utbildningar och riksinventering för att skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö. Hos oss får du metoder och kunskap om hur du ska förhindra olycksfall, psykisk och fysisk ohälsa och minska de risker som dina arbetstagare kan utsättas för. Du får en handlingsplan av oss för att kunna utföra de förändringar som kanske behövs. Vi kan även erbjuda skräddarsydda utbildningar som just du behöver.

Riskbedömning

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig. Den bör leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska det skrivas upp i en handlingsplan. De åtgärder som har genomförts ska kontrolleras så att de blev bra.

Utbildning

Tvervik Consulting AB erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö. Om du är arbetsgivare så har du enligt arbetsmiljölagen det övergripande arbetsmiljöansvaret så att dina arbetstagare inte utsätts för ohälsa och risker inom ditt företag.
Vi kan även erbjuda dig som arbetsgivare utbildning 1 – 2 dagar inom Bättre Arbetsmiljö Miljö (BAM) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) och utbildning 1 – 2 dagar inom BAS-P/BAS-U Byggarbetsmiljösamordnare för planering och utförande.