Sveriges Åkeriföretag Värmland

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

Åkerinäringen är en förutsättning för allt företagande och handel, för arbetstillfällen och för tillväxt. Den omsätter 108,3 miljarder kronor, det vill säga ungefär fyra procent av BNP, och sysselsätter drygt 86 000 människor. Åkerinäringen består av cirka 10 000 åkeriföretag och cirka 7 000 har valt att vara medlemmar hos oss. Det gör förstås våra möjligheter att påverka vår egen bransch väldigt stora.

VI FINNS TILL FÖR SVERIGES ÅKARE

Sveriges Åkeriföretag bevakar åkerinäringens intressen, vår omvärlds utveckling och stödjer våra medlemsföretags behov av företagsutveckling, opinionsbildning och lobbying. Vårt mål är att lyfta hela den svenska åkerinäringen, göra näringen mer synlig och höja branschens anseende.

Sveriges Åkeriföretag finns i tolv regioner. Värmland är en av dem och är även den som är medlem i Paper Province.

För mer information besök: akeri.se
Här kan du läsa mer om vad som är aktuellt i Värmland