Rexcell Tissue & Airlaid AB

Tillverkning av Tissue & Airlaid-produkter.

Rexcell skall vara bland de ledande leverantörerna i Europa, utveckla och producera material baserade på tissue och airlaid.

Vi håller våra löften och förbinder oss att leverera resultat. Vi vågar försöka. Vi skapar värden för våra intressenter samtidigt som vi respekterar en hållbar utveckling.
Vi litar på våra kollegor och ger dem ansvar. Vi har modet att förändra. Vi lyssnar, lär och delar med oss.
Vi sätter våra kunder i första rummet. Snabbhet är avgörande och vi går över gränserna för att komma fram till lösningen. Innovation och kvalitet är en del av vårt förhållningssätt.
Vi ligger alltid steget före. Vi ser möjligheter och agerar. Vi firar våra framgångar.