Pressmann

Konceptstudier, processoptimering, produktutveckling och garantier. Det är de fyra ben som teknikkonsulten Carl Håkansson, Pressmann, fokuserar på. Han har lång erfarenhet från att arbeta inom branschen och erbjuder tjänster inom följande:

Konceptstudier – Beräknar flaskhalsar, utvärderar och föreslår det bästa konceptet inför ombyggnad.

Processoptimering -Optimering av inloppslåda, viraparti eller pressparti för bättre körbarhet och förbättrad papperskvalitet.

Produktutveckling – Tekniskt stöd till bruket med beräkningar av hur olika processenheter bäst kan utnyttjas för nya produkter.

Garantier – Rådgivning i utformning av process-, prestanda- och kvalitetsgarantier i leveransprojekt.

Läs mer här…