Pöyry Sweden AB

Pöyry är ett globalt konsult- och ingenjörsföretag med verksamhet inom tre kompetensområden: energi, skogsindustri samt infrastruktur med miljö. Pöyrys årliga omsättning uppgår till 5,4 miljarder kronor och koncernen har sammanlagt 6000 anställda. Pöyry Plc är listad på Helsingfors fondbörs. I Sverige är vi 300 medarbetare på 15 orter.

Med ett omfattande kontorsnät i Sverige och utomlands är vi alltid nära våra kunder för såväl små som stora projekt.
Vår affärsidé är att utveckla kundens affärsverksamhet i alla dess faser.

Verksamheten koncentreras på kompetensområden: skogs-industri, energi, gruv och stål, miljö, kemi, petrokemi och livsmedelsindustri samt leverantörer till dessa branscher.

Med vår spetskompetens inom kundernas processer, samt med ett gediget projektlednings- och ingenjörskunnande arbetar vi för att förbättra våra kunders konkurrenskraft.