Montagetjänst Bodin & Co AB

Vi riktar oss mot den tunga industrin och då främst mot pappers- och massaindustrin, där vi arbetar för att leverera kompletta lösningar och för att finnas tillgänliga genom hela kedjan – med allt från konstruktion till tillverkning och bearbetning, vidare till montering och demontering.

Vi säljer säväl tjänster (uthyrning av personal vid montage, demontage, underhållsarbeten m m) som varor (begagnade pappersmaskiner och dess reservdelar.
Vi har också en maskinpark utrustad för tillverkning och bearbetning.

I vår verkstad kan vi tillverka de flesta produkter som används inom pappers-, massa och övrig industri. Inom kategorin pumpar och dess reservdelar, vill vi göra dig uppmärksam på att vi renoverar, förstorar samt tillverkar nya pumhjul. Allt enligt kundens behov!