Lietpak Sweden AB

Lietpak har sedan starten 1991, utvecklats till att idag vara en av Europas mest moderna och effektiva produktionsanläggningar för polymera förpackningsmaterial. De flesta av våra produkter återfinns inom livsmedelsindustrin men vi levererar också till tillverkare av byggmaterial, sanitära och tekniska produkter.

Företagets huvudkontor och produktionsanläggning ligger i Litauen med dotterbolag i Sverige, Finland, Polen och Ryssland. Dessutom har vi ett brett återförsäljarnät i övriga Europa.

Lietpak har sedan starten samlat mycket erfarenhet och kunskap kring olika branschers behov och önskemål. Vi använder den mest moderna produktionsutrustning och teknik som finns att uppbringa för att tillverka produkter av komplexa strukturer och högsta kvalitet på kortast möjliga tid. Våra produkter exporteras till många länder runt om i världen, främst inom EU men även till Fjärran Östern.

Vad vi gör
Lietpak använder modern utrustning, kvalitetsledningssystem och högkvalificerad personal för att producera förpackningsmaterial för våra kunders olika och unika behov. Vi strävar efter att alltid leverera en högkvalitativ produkt till ett attraktivt pris för att lyckas med detta måste vi vara kostnadseffektiva, göra rätt i alla led och ständigt utveckla både personal och maskinpark.

Extrudering
En stor del av våra filmer är tillverkade direkt i vår fabrik. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder förpackningsmaterial med unika egenskaper för just deras produkt. Alla produkter är tillverkade av råvaror från Europas ledande och mest tillförlitliga leverantörer. Vår maskinpark är modern och högkvalitativ.

Tryckeri
Vi trycker i flexo i upp till tio färger. Vi har egen repro och klichéavdelning där vi digitalt framställer klichéer på detta sätt minimerar vi ledtiderna vilket medför att vi kan hålla leveranstiderna korta.

Laminering
Vi producerar ett brett utbud av laminat.

Konvertering
Genom modern teknik producerar vi en mängd olika påsar såsom brödpåsar, ståpåsar, postorder påsar, återförslutningsbara påsar, vakuumpåsar etc.

Lietpack i Sverige
Lietpak har funnits i Sverige sedan 20014. På drygt tio år har omsättningen gått från noll kr till över 100 miljoner och är idag en stor aktör på den Svenska marknaden.