Kolboforsen Konsult AB

Kolboforsen Konsult AB är ett fristående konsultföretag för processindustrin, med inriktning mot massa- och papperstillverkning. Företaget bygger sina tjänster på mångårig erfarenhet från branschen och medarbetarna har expertkunskaper inom bland annat sulfatfabrikens vitlutsberedning och andra processavsnitt

Exempel på tjänster:

  • Kartläggning av fabriks-, energi- och kemikaliebalanser
  • Optimering av processer och ekonomi
  • Driftsstöd, support utredningar
  • Projektledning
  • Utcheckning och ingångkörningar
  • Troubleshooting
  • Kapacitets- och kvalitetsgenomgångar