Hillstrom Pulp Management

Hillstrom Pulp Management erbjuder konsulttjänster till massaindustrin inom:

• Strategisk utveckling
• Teknisk utvärdering av massafabriker vid förvärv (due dilligence)
• Specialist på viskosmassa och annan specialcellulosa
• Drift av bioraffinaderi
• Sulfat och Sulfit fabrikens återvinningssystem och kemikaliebalans