Etteplan Industry

Etteplan är specialister inom industritekniska lösningar och teknikinformation. Vi erbjuder en bred kompetens inom utveckling av elektronik och inbyggda system, automation och elkonstruktion, mekanikkonstruktion och teknikinformationstjänster.

Vår styrka är våra kompetenta medarbetare och vår lokala närvaro. Av oss får kunden nära och långsiktiga relationer som leder till globala lösningar.

Etteplans erfarenhet och kompetens har byggts upp under 25 år och har utvecklat en stark tillväxt i Finland, Sverige och i Kina.

Etteplans kundkrets består av globala industriföretag, som är ledande i sin bransch. Etteplan vill erbjuda företagets samlade kompetens till nuvarande och nya kunder.