Dotank

Konsult för innovationsstöd, IPR, Design och utveckling.

Dotank AB stödjer och stärker din innovationskraft, ditt innovationsarbete och dina utvecklingsprojekt. Vi hjälper dig också i forskningsprojekt, med stöd i att genomföra processer och med helt nya genomförbara idéer.

I centrum för oss står en strukturerad desigprocess tillsammans med en hög grad av involvering av användare. Vi vet av erfarenhet att det ökar chanserna att lyckas utveckla fungerande och framgångsrika processer, produkter och tjänster.

Vi har vårt ursprung i värdeskapande baserat på den skandinaviska skogen och i designmetodik. Därför fokuserar vi nu på:

  • Produktutveckling, biobaserade produkter och förpackningar.
  • Utveckling av tjänster kopplade till natur och skog.
  • Kommersialisering av skogsbaserade material.
  • Retailkoncept, trä och biomaterial.
  • Regional utveckling fokuserad på bioekonomi.