CS Produktion

Ledande leverantör av komplexa verkstadsprojekt

CS Produktion AB startades 2001 som en avknoppning från BTG och var från början en produktionsenhet inom BTG Källe Inventing AB. Vi är ett mekaniskt producerande verkstadsföretag med närmare 25 anställda.

Att leverera komplexa projektorder är vår huvudsakliga verksamhet, även om CS Produktion har många andra kompetenser. Vi har en flexibel organisation som snabbt kan förändras för att möta våra kunders behov. Våra kunder finns inom den tillverkande industrin, och representerar bland annat process-, livsmedels- och telecomindustrin.

CS Produktion har som målsättning att vara den ledande leverantören av komplexa projektorder och uppfattas som en engagerad samarbetspartner av såväl kunder som leverantörer. Tack vare att vi har ett omfattande inköpssamarbete kan vi agera som ett handelshus.

Våra slutliga användare finns utspridda i hela världen. Slutprodukterna levereras ofta till Kina.