Biobag Sweden

BioBag International AS (BioBag nedan) är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av certifierat komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter. Vi har ett globalt nätverk av försäljnings- och tillverkningspartners. BioBags komposterbara och biologiskt nedbrytbara produktsortiment är det största och mest omfattande på marknaden. Våra huvudsakliga mål kombinerar fokus på de befintliga produkternas kvalitet och innovation av nya produkter och koncept. BioBag är branschens mest välkända varumärke.

BioBag är ett fullständigt privatägt företag. Vår största aktieägare är ett industriellt investmentbolag, och BioBags ledningsgrupp äger merparten av de återstående aktierna.

Vi har utformat ett målinriktat tillvägagångssätt genom att ingå partnerskap med synergistiskt inriktade, internationella företag för att kunna nå tusentals kunder över hela världen.  Den huvudsakliga strategin bakom vårt partnerkoncept är ”Tänk globalt – agera lokalt”.

Historia

BioBag (tidigare känt under namnet PolarGruppen) grundades 1959, och tillverkade då olika typer av påsar, säckar och filmer av polyeten. Produktlinjen BioBag som baseras på förnyelsebara råmaterial lanserades 1993. År 1997 utarbetade de nya ägarna en tydlig strategi: Att bli ett världsledande företag inom tillverkning, försäljning och marknadsföring av bioplast.

Polyetenproduktionen fasades ut helt och hållet under 2003. BioBag fokuserade sedan enbart på komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter.

BioBag fortsätter att definiera vår strategi genom att rikta vårt arbete mot branscherna för kommunal avfallshantering, industri, jordbruk, Horeca och detaljhandel.

BioBags mission

BioBag utvecklar, tillverkar och marknadsför de bästa biobaserade produkter för avfallshanterings-, detaljhandels-, grosshandels-, industri- och jordbruksbranschen, samtidigt som de bibehåller primärt fokus på användning av förnyelsebara, biologiskt nedbrytbara och komposterbara råmaterial.

BioBags vision

BioBag är ett ledande företag inom komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter för avfallshanterings-, detaljhandels-, grosshandels-, industri- och jordbruksbranschen. Med hjälp av högkvalitativa produkter, innovation och utbildning uppmuntrar BioBag till en lönsammare och miljövänligare användning av biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter.

Organisation

BioBag Internationals högkvarter ligger i Askim, Norge. Vi har dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark, Irland, Estland, Finland och USA, och partners som representerar BioBag International i ett flertal länder.

Relaterade nyheter