Acosense

Acosense som startade 2009 utvecklar och säljer produkter och mjukvaror för optimering av processindustrinSjälva hårdvaran är ett instrument som beröringsfritt analyserar komplexa vätskor i processindustrin och levererar analyser som tidigare ansetts svåra eller omöjliga att utföra.

Acosense hårdvara använder sig av ljud för att analysera vätskor och processavsnitt kontinuerligt och i realtid. Samtliga komponenter installeras på utsidan av rör och tankar vilket innebär att instrumentet är helt ingreppsfritt.

Tekniken är enkel, flexibel och öppnar upp för helt nya möjligheter att kontinuerligt se, följa och effektivisera processer i industrin.

Optimera din process

Genom att kombinera ett unikt sätt att extrahera information från vätska och process, aktiv akustisk spektroskopi kan Acosense hjälpa processindustrins aktörer att optimera sina processer.

I sin enklaste form kan Acosense instrument analysera egenskaper så som densitet, viskositet och torrhalt medan de största värdena för kunden oftast uppnås då trender, avvikelser och processlägen kartläggs och analyseras. På så sätt kan till exempel oönskade processlägen undvikas.

Acosense hårdvara kan köpas eller hyras och mjukvarupaket kan licensieras separat.

Relaterade nyheter