ABB Business Center

Som ett av världens ledande teknikföretag hjälper vi våra energi- och industrikunder att använda elkraft och att på ett effektivt vis öka produktiviteten och minska miljöpåverkan på ett hållbart sätt.

Vår uppgift

Att bygga värde, prestanda och ledarskap inom ABB kräver ansvar, respekt och beslutsamhet. Att ta ansvar och agera med respekt och beslutsamhet gör det möjligt att bevara och utveckla ABB:s traditionellt starka sidor – vårt tekniska ledarskap, vår pionjäranda och vår lokala närvaro. Det är vårt arv, och vår framtid. Nyckeln till framgång ligger i hur bra vi alla förstår och anammar affärsprinciperna – genom att ta personligt, professionellt och gemensamt ansvar, visa respekt för andras åsikter och behov och målmedvetet satsa på att vinna.

Vår slogan

”Power and productivity for a better world”