WermKon AB

WermKon är specialister på säkerhet och arbetsmiljö på byggen inom industrin. Vi erbjuder privata, statliga och kommunala aktörer kvalificerade konsulter inom HSE, projektledning, projektkoordinering och utbildning. Vårt helhetskoncept innefattar allt från riskanalyser och förstudier till montage och slutdokumentation som uppfyller alla lagkrav.

  • WermKon bidrar till säkra arbetsplatser med kvalitet och miljöhänsyn i fokus.
  • WermKon frigör tid för dig som kund så du kan fokusera på din kärnverksamhet genom att överlåta säkerhets- och arbetsmiljöarbetet.
  • WermKon har kvalificerade projektledare och projektadministratörer som tar helhetsansvar och effektiviserar processer och flöden.

Vi brukar säga att WermKon skall vara lätt att ha att göra med. Vi står för det vi gör. Vi håller det vi lovar och lovar ingenting vi inte kan hålla. Vi strävar efter en företagskultur som bygger på transparens, yrkesstolthet och arbetsglädje där både anställda och kunder känner att man kan vara sig själv.

Vi jobbar i ett nära samarbete med våra kunder som bygger på förtroende och lojalitet. Vi fokuserar på lösningar och att göra det möjligt.  Men viktigast av allt, WermKon ser till att du kommer hem hel.

För mer information besök gärna vår hemsida eller slå oss en signal så berättar vi mer.

Varmt välkommen till WermKon!

 

Relaterade nyheter