Qualifier

AGIL KOMPETENSUTVECKLING® = UTBILDA RÄTT PERSON MED RÄTT KOMPETENS I RÄTT TID

Qualifier har skapat ett koncept som vi kallar för Agil kompetensutveckling®. Konceptet beskriver hur våra kunder når ovan mål.

Ordet Agil kommer från det engelska Agile och betyder smidig, vig, lättrörlig vilket är värdet vi tillför våra kunder. Alla processer börjar med en enda enkel fråga som varje avdelning får besvara: Vad är det som är viktigt för er?

Denna enkla fråga skapar en process där vi börjar med att kartlägga verksamheten för att förstå detaljerna. Det är i detaljerna som utvecklingsbehovet finns och beskrivs.

Med Agil kompetensutveckling® frikopplar vi stora delar av kompetensutvecklingen från medarbetarsamtalet och gör detta istället till en kontinuerlig process. Istället för att gör en planering en gång per år säger vi till kunderna att nu skall ni gör en ny kompetensutvecklingsplan var 14:e dag.

Alla projekt börjar vi med en förstudie där vi beskriver konceptet Agil kompetensutveckling®. Tanken är att kunden får testa vår metodik och verktyg innan hen bestämmer sig. Under förstudien förankrar vi konceptet och skapar ett sug i organisation efter att förändra deras befintliga process och detta förankrar vi i ledningsgruppen. Samtidigt kidnappar vi någon i organisationen som vad vi kallar för ”fanbärare”. Denna person skall slutföra den påbörjade kartläggningen och boka upp övriga avdelningar för att fortsätta rulla ut metoden.

Konceptet är lika enkelt som det är genialt vilket också är anledningen till att vi aldrig haft en kund som inte fullföljt vårt koncept och nöjt sig med bara en förstudie.

/Simon Sachs Ståhl
Grundare och VD för Qualifier Sweden AB