Drinor AB

Drinor AB utvecklar och säljer avvattningslösningar för en ökad utnyttjandegrad av biomaterial. Genom att mekaniskt pressa ur vatten för ökat energivärde, och lägre vikter, kan man inte bara spara mängder av energi utan även minska transporter. Drinors avvattningspress ökar dessutom produktionskapaciteten och processkontrollen.

I december 2014 stod den första avvattningspressen klar – en pilotmaskin i mindre skala. I början av 2017 levererades den första pressen, framtagen för en riktig kund inom industrin. I första skedet riktar Drinor sig till pelletstillverkare men marknaderna för avvattning är många. Förutom pellets finns det bland annat intressen inom värmeverk, sågverk, massabruk och skogsbolag.