Testbäddar

En test- och demonstrationsmiljö, så kallad testbädd, kan vara ett effektivt sätt att ta din skogsbaserade innovation till nästa nivå. Paper Province har kontakt med drygt 50 olika testmiljöer i Sverige och Norge och kan koppla ihop dig med testbäddar som passar din idé.

Testbädd är en miljö där du kan testa nya idéer praktiskt redan under utvecklingsfasen. Till exempel för att prova och demonstrera nya processer och lösningar eller tillverka prototyper. Det gör testbäddarna till viktiga bryggor mellan forskning och kommersialisering. Kort och gott en bra möjlighet att förädla dagens idéer till morgondagens hållbara produkter och skala upp innovationstakten.

Paper Province är med och stöttar och utvecklar testmiljöer som The Wood Region i Sysslebäck, Lignocity 2.0 i Bäckhammar och Fossilfria Laminat, FFLAM, med anläggningar i Säffle, Sunne och Stockholm.

Vill du testa din bioinnovation på en testbädd? Hör av dig till oss så hjälper dig och din idé att hitta rätt väg framåt.

Interaktiv karta

Genom vårt deltagande i Interregprojektet The Bioeconomy Region har vi också kontakt med ett 50-tal testbäddar i mellersta Sverige och Norge, med koppling till den skogliga bioekonomin. På projektwebben finns en interaktiv kartan över testbäddar i Inre Skandinavien som kan guida dig vidare till rätt miljö.

 

Image

Per Myhrén

Project Manager

+46 (0)70 214 08 36
+46 (0)54 444 29 31
p.myhren@paperprovince.com