Vi tar skogen in i framtiden

Läs mer

Vad är bioekonomi?

Läs mer

Gör omställningen möjlig

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skogsbaserad bioekonomi.

Läs mer om hur vi jobbar

Innovation

Skärmen du läser detta på hade kunnat vara gjord av trä. När blir den drömmen sann?

Läs mer om innovationer

Bli medlem

Våra medlemsföretag skiljer sig åt, men har en gemensam nämnare. Alla bidrar till en skogsbaseradbioekonomi.

Bidra till en hållbar framtid